Welkom

 
 

De tussenschoolse opvang (TSO) of het overblijven is de opvang voor kinderen die tussen de middag niet naar huis gaan. Deze kinderen worden begeleid door hun leerkracht en/of door overblijfkrachten (ouders van leerlingen of overblijfkrachten via een externe instantie).


Aan het overblijven worden steeds meer eisen gesteld ten einde professionalisering te bevorderen. Zo is vanaf 1 augustus 2006 het schoolbestuur verantwoordelijk voor het overblijven. Het schoolbestuur of het bovenschools management moet sindsdien de aanpak, kwaliteit en financiering van het overblijven afstemmen met de ouders. Probleem hierbij is echter dat er geen criteria zijn waaraan een voorziening moet voldoen.


Om deze reden zijn wij gestart met een werkwijze waarmee scholen de kans krijgen de eigen TSO te laten beoordelen en te verbeteren.

 

WelkomWelkom op de website van tso-voorbeeldschool.nl


Wilt u de tussenschoolse opvang op uw school een (kwaliteits) impuls geven?


Wij helpen u graag op weg!